Jazyková skúška z nemeckého jazyka pre deti a mládež, vek 12 - 16 rokov.

Ide o jednoduché jazykové vedomosti, ktoré umožňujú dorozumieť sa v jednoduchých situáciách, zodpovedá jazykovej úrovni A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR).

Pre dosiahnutie tejto úrovne je potrebných cca 280 vyučovacích hodín.

Zložením skúšky preukážete, že ...

  • porozumiete vetám a často používaným výrazom a viete ich využiť.
  • ste schopný sa dorozumieť v jednoduchých, bežných situáciach, pri ktorých ide o výmenu informácií o známych a bežných témach.
  • viete jednoduchým spôsobom popísať svoj pôvod a vzdelanie, priame okolie a veci súvisiace s bezprostrednými potrebami.

Typ medzinárodnej skúšky Cena
A2 – Goethe-Zertifikat A2 Fit in Deutsch 115 EUR + Dph / skúška
A2 - Goethe-Zertifikat A2 115 EUR + Dph / skúška