Pre tých, ktorí už majú určité skúsenosti s jazykom.

Jazykové úrovne:

A2-C1

Cieľová skupina:

Hlavný dôraz sa kladie na hovorené slovo – rozprávanie, ide o prehĺbenie a rozšírenie slovnej zásoby, taktiež zlepšenie gramatiky, preberajú sa idiomy i typické frázy, ale ide aj o osvojenie a zlepšenie výslovnosti, melodiky v danom jazyku a zlepšenie reakčnej schopnosti.

Komunikácia sa týka rôznych tém z bežného, spoločenského i pracovného prostredia.

Cieľ:

naučiť sa formulovať svoje myšlienky plynulo, jasne a zrozumiteľne komunikovať.