Jazyková skúška z nemeckého jazyka pre dospelých.

Ide o ide o základné znalosti nemčiny, ktoré umožňujú orientovať sa vo všetkých dôležitých situáciách každodenného života tak v ústnej ako aj v písomnej forme a zodpovedá jazykovej úrovni B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR).

Zložením skúšky preukážete, že ...

  • Rozumiete základným informáciám, ak sa používa jasný štandardný jazyk a keď ide o známe veci súvisiace s prácou, školou, voľným časom atď.
  • Dokážete zvládnuť väčšinu situácií počas ciest v nemecky hovoriacich krajinách.
  • Vyjadrovať sa jednoducho a v súvislostiach o známych témach a oblastiach záujmu.
  • Referovať o skúsenostiach a udalostiach a opísať svoje sny, túžby a ciele, ako aj poskytnúť krátke odôvodnenia alebo vysvetlenia.

Typ medzinárodnej skúšky Cena
B1 – Goethe-Zertifikat B1 Jugendliche 170 EUR + Dph / skúška
B1 – Goethe-Zertifikat B1 170 EUR + Dph / skúška
B1 Goethe-Zertifikat B1 Modul Hören 70 EUR + Dph / modul
B1 Goethe-Zertifikat B1 Modul Lesen 70 EUR + Dph / modul
B1 Goethe-Zertifikat B1 Modul Schreiben 70 EUR + Dph / modul
B1 Goethe-Zertifikat B1 Modul MündlicherAusdruck 70 EUR / modul