Jazyková skúška z nemeckého jazyka pre dospelých.

Ide o veľmi pokročilú jazykovú úroveň a zdatného užívateľa jazyka, ktorý preukazuje schopnosť spracovať náročné texty, vyjadrovať sa plynule a štruktúrovane, schopnosť používať jazyk vo všetkých oblastiach života .

Goethe-Zertifikat C1 je akceptovaný zamestnávateľmi v nemecky hovoriacich krajinách a univerzitami, zodpovedá jazykovej úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR).

Zložením skúšky preukážete, že ...

  • rozumiete širokej škále náročných dlhších textov a viete pochopiť aj implicitné významy
  • sa viete spontánne a plynule vyjadrovať bez toho, aby ste museli hľadať slová
  • dokážete používať jazyk účinne a flexibilne v spoločenskom a pracovnom živote alebo pri štúdiu
  • sa viete jasne, štruktúrovane a obsiahle vyjadrovať ku komplexným témam

O možnosti oslobodenia od ďalšej prijímacej skúšky z jazyka zahraničných študentov na základe predloženia certifikátu C1 sa prosím pred začiatkom štúdia informujte na svojej vysokej škole príp. na príslušnej škole pripravujúcej na štúdium v Nemecku.

Cenník skúšok Goetheho Inštitútu 2023 úroveň C1

Typ medzinárodnej skúšky Cena
C1 – Goethe-Zertifikat C1 185 EUR / skúška