Jeden kurz predstavuje 60 vyučovacích hodín, 2x2 vyuč. hodiny / týždeň.

Všetky jazykové úrovne
A1/1, A1/2, A2/1, A2/2, B1/1, B1/2, B2/1, B2/2, B2/3, B2/4, C1/1, C1/2

Individuálna príprava
1 žiak 20.00€ / vyuč. hod. / žiak
2 žiaci 10.00€ / vyuč. hod. / žiak
3 žiaci 8.50€ / vyuč. hod. / žiak
Skupinová príprava
4-6 žiakov 396,00€ / 60 vyuč. hod. / žiak
7-8 žiakov 297,00€ / 60 vyuč. hod. / žiak

Ceny sú uvedené s DPH.

Simulácia skúšky

Skupinová príprava
min. 3 kandidáti 240.00€ 3x6 vyuč. hod

Konverzačný kurz

Skupinová príprava
4-6 účastníkov 330.00€ / 50 vyuč. hod. 2x2 vyuč. hod. / týždeň

Detské kurzy

Skupinová príprava
Min 5 žiakov 180.00€ / 30 vyučovacích hodín 2x45 min. hod / týždeň

Kurz gramatiky

Skupinová príprava
4-6 účastníkov 198.00€ / 30 vyuč.hod 1x2 vyuč.hod/týždeň
7-8 účastníkov 148.50€ / 30 vyuč.hod 1x2 vyuč.hod/týždeň

Kurz pre lekárov a zdravotné sestry

Skupinová príprava
4 -6 žiakov 396.00€ / 60 vyuč.hod./žiak

Cenník skúšok Goetheho Inštitútu 2021 úroveň A2

Typ medzinárodnej skúšky Cena
A2 – Goethe-Zertifikat A2 Fit in Deutsch 100 EUR / skúška
A2 - Goethe-Zertifikat A2 100 EUR / skúška

Cenník skúšok Goetheho Inštitútu 2021 úroveň B1

Typ medzinárodnej skúšky Cena
B1 – Goethe-Zertifikat B1 Jugendliche 150 EUR / skúška
B1 – Goethe-Zertifikat B1 150 EUR / skúška
B1 Goethe-Zertifikat B1 Modul Hören 50 EUR / modul
B1 Goethe-Zertifikat B1 Modul Lesen 50 EUR / modul
B1 Goethe-Zertifikat B1 Modul Schreiben 50 EUR / modul
B1 Goethe-Zertifikat B1 Modul MündlicherAusdruck 50 EUR / modul

Cenník skúšok Goetheho Inštitútu 2021 úroveň B2

Typ medzinárodnej skúšky Cena
B2 – Goethe-Zertifikat B2 170 EUR / skúška
B2 – Goethe-Zertifikat B2 Modul Hören 75 EUR / modul
B2 – Goethe-Zertifikat B2 Modul Lesen 75 EUR / modul
B2 – Goethe-Zertifikat B2 Modul Schreiben 75 EUR / modul
B2 – Goethe-Zertifikat B2 Modul MündlicherAusdruck 75 EUR / modul

Cenník skúšok Goetheho Inštitútu 2021 úroveň C1

Typ medzinárodnej skúšky Cena
C1 – Goethe-Zertifikat C1 180 EUR / skúška