Jeden kurz predstavuje 60 vyučovacích hodín, 2x2 vyuč. hodiny / týždeň.

Všetky jazykové úrovne
A1/1, A1/2, A2/1, A2/2, B1/1, B1/2, B2/1, B2/2, B2/3, B2/4, C1/1, C1/2

Individuálna príprava
1 žiak 20.00€ / vyuč. hod. / žiak
2 žiaci 12.00€ / vyuč. hod. / žiak
3 žiaci 9.60€ / vyuč. hod. / žiak
Skupinová príprava
4-6 žiakov 417,60€ / 60 vyuč. hod. / žiak
7-8 žiakov 324,00€ / 60 vyuč. hod. / žiak

Ceny sú uvedené s DPH.

Príprava na skúšku - úlohy a testy

Skupinová príprava
4-6 kandidáti 360,00€ 30 vyučovacích hodín

Konverzačný kurz

Skupinová príprava
4-6 účastníkov 348.00€ / 50 vyuč. hod. 2x2 vyuč. hod. / týždeň

Detské kurzy

Skupinová príprava
Min 5 žiakov 208.80€ / 30 vyučovacích hodín 2x45 min. hod / týždeň

Kurz gramatiky

Skupinová príprava
4-6 účastníkov 208.80€ / 30 vyuč.hod 1x2 vyuč.hod/týždeň
7-8 účastníkov 162.00€ / 30 vyuč.hod 1x2 vyuč.hod/týždeň

Kurz pre lekárov a zdravotné sestry - vstupná jazyková úroveň B2

Individuálna príprava
1 žiak 35.00€ / vyuč. hod. / žiak
2 žiaci 20.00€ / vyuč. hod. / žiak
3 žiaci 15.00€ / vyuč. hod. / žiak
Skupinová príprava
do 6 žiakov 600,00€ / 60 vyuč. hod. / žiak

Ceny sú uvedené s DPH.

Cenník skúšok Goetheho Inštitútu 2023 úroveň A2

Typ medzinárodnej skúšky Cena
A2 – Goethe-Zertifikat A2 Fit in Deutsch 105 EUR / skúška
A2 - Goethe-Zertifikat A2 105 EUR / skúška

Cenník skúšok Goetheho Inštitútu 2023 úroveň B1

Typ medzinárodnej skúšky Cena
B1 – Goethe-Zertifikat B1 Jugendliche 155 EUR / skúška
B1 – Goethe-Zertifikat B1 155 EUR / skúška
B1 Goethe-Zertifikat B1 Modul Hören 55 EUR / modul
B1 Goethe-Zertifikat B1 Modul Lesen 55 EUR / modul
B1 Goethe-Zertifikat B1 Modul Schreiben 55 EUR / modul
B1 Goethe-Zertifikat B1 Modul MündlicherAusdruck 55 EUR / modul

Cenník skúšok Goetheho Inštitútu 2023 úroveň B2

Typ medzinárodnej skúšky Cena
B2 – Goethe-Zertifikat B2 175 EUR / skúška
B2 – Goethe-Zertifikat B2 Modul Hören 80 EUR / modul
B2 – Goethe-Zertifikat B2 Modul Lesen 80 EUR / modul
B2 – Goethe-Zertifikat B2 Modul Schreiben 80 EUR / modul
B2 – Goethe-Zertifikat B2 Modul MündlicherAusdruck 80 EUR / modul

Cenník skúšok Goetheho Inštitútu 2023 úroveň C1

Typ medzinárodnej skúšky Cena
C1 – Goethe-Zertifikat C1 185 EUR / skúška