Jeden kurz predstavuje 60 vyučovacích hodín, 2x2 vyuč. hodiny / týždeň.

Platnosť cenníka od 01.05.2024.

Všetky jazykové úrovne
A1/1, A1/2, A2/1, A2/2, B1/1, B1/2, B2/1, B2/2, B2/3, B2/4, C1/1, C1/2

Individuálna príprava
1 žiak 26.40€ / vyuč. hod. / žiak
2 žiaci 15.60€ / vyuč. hod. / žiak
3 žiaci 12.00€ / vyuč. hod. / žiak
Skupinová príprava
4-7 žiakov 600,00€ / 60 vyuč. hod. / žiak

Ceny sú uvedené s DPH.

Príprava na skúšku - úlohy a testy

Skupinová príprava
4-7 kandidáti 480,00€ / 1 osoba 30 vyučovacích hodín

Konverzačný kurz

Skupinová príprava
4-7 účastníkov 437,40.00€ / 1 osoba - 50 vyuč. hod. 2x2 vyuč. hod. / týždeň

Detské kurzy

Skupinová príprava
4-7 žiakov 299.90€ / 1 osoba - 30 vyučovacích hodín 2x45 min. hod / týždeň

Kurz gramatiky

Skupinová príprava
4-7 účastníkov

299.90€ / 1 osoba -

30 vyuč.hod

1x2 vyuč. hod / týždeň

2 x 60min / týždenne

Kurz pre lekárov a zdravotné sestry - vstupná jazyková úroveň B2

Individuálna príprava
1 žiak 35.00€ / vyuč. hod. / žiak
2 žiaci 20.00€ / vyuč. hod. / žiak
3 žiaci 15.00€ / vyuč. hod. / žiak

Ceny sú uvedené s DPH.

Typ medzinárodnej skúšky Cena
A2 – Goethe-Zertifikat A2 Fit in Deutsch 115 EUR + Dph / skúška
A2 - Goethe-Zertifikat A2 115 EUR + Dph / skúška

Typ medzinárodnej skúšky Cena
B1 – Goethe-Zertifikat B1 Jugendliche 170 EUR + Dph / skúška
B1 – Goethe-Zertifikat B1 170 EUR + Dph / skúška
B1 Goethe-Zertifikat B1 Modul Hören 70 EUR + Dph / modul
B1 Goethe-Zertifikat B1 Modul Lesen 70 EUR + Dph / modul
B1 Goethe-Zertifikat B1 Modul Schreiben 70 EUR + Dph / modul
B1 Goethe-Zertifikat B1 Modul MündlicherAusdruck 70 EUR / modul

Typ medzinárodnej skúšky Cena
B2 – Goethe-Zertifikat B2 190 EUR + Dph / skúška
B2 – Goethe-Zertifikat B2 Modul Hören 80 EUR + Dph / modul
B2 – Goethe-Zertifikat B2 Modul Lesen 80 EUR + Dph / modul
B2 – Goethe-Zertifikat B2 Modul Schreiben 80 EUR + Dph / modul
B2 – Goethe-Zertifikat B2 Modul MündlicherAusdruck 80 EUR + Dph / modul

Typ medzinárodnej skúšky Cena
C1 – Goethe-Zertifikat C1 200 EUR + Dph / skúška
C1 – Goethe-Zertifikat C1 Modul Hören 90 EUR + Dph / modul
C1 – Goethe-Zertifikat C1 Modul Lesen 90 EUR + Dph / modul
C1 – Goethe-Zertifikat C1 Modul Schreiben 90 EUR + Dph / modul
C1 – Goethe-Zertifikat C1 Modul MündlicherAusdruck 90 EUR + Dph / modul

Typ medzinárodnej skúšky Cena
Goethe-Test PRO 105 EUR + Dph / skúška