Učíme živo, v nemčine, angličtine, španielčine alebo v ruštine .

Hlavná metóda – učenie hrou.

Používame moderné učebné postupy, najnovších učebný materiál .

Kurz je vhodný pre deti vo veku 9-12 rokov alebo 12-15 rokov

Výhodou je nízky počet detí v skupine – max. 7