Výučba v priestoroch klienta alebo v JŠ Reboli

Jazykový audit - zistenie jazykovej úrovne zamestnancov
Vypracovanie návrhu a rozsahu jazykovej prípravy
Odborný dohľad - monitorovanie priebehu výučby
Kontrola napredovania - pravidelné testovanie plnenia cieľov

Základný:

 • štandardný kurz
 • Jazykové úrovne - A1, B1, B2, C1
 • Jazyky - Anglický, nemecký španielsky, ruský


Príprava na medzinárodnú skúšku:

 • GZ, ECL, D.I.E., FCE
 • Jazykové úrovne - A1, B1, B2, C1
 • Jazyky - Nemecky, anglický, španielský,ruský, slovenčina pre cudzincov


Špeciálne kurzy:

 • Telefonovanie na pracovisku
 • Obchodná a mailová korešpondencia
 • Mítingy
 • Komunikácia na pracovisku
 • Konverzácia
 • Zlepšenie gramatiky

Návrh výučby:

 • Intenzita: 2 x 1 vyuč. hodina /týždeň alebo podľa dohody
 • Dni: Pondelok - Piatok, podľa požiadaviek klienta
 • Čas: 8,00-19,00 podľa požiadaviek klienta
 • Miesto : Podľa požiadaviek klienta, v priestoroch klienta, prípadne v JŠ Reboli

Vyžiadajte si cenovú ponuku