Každý rok pre vás otvárame kurzy vybraných jazykov koncepčne špeciálne navrhnuté pre prázdninové obdobie.

O otvorení kurzov pre rok 2019 vás budeme včas informovať.