Krédo Jazykovej školy REBOLI s.r.o. možno vyjadriť výstižne skratkou KREDO

K reativita učebných postupov
R ýchlosť v riešeniach
E fektivita
D ynamika práce
O dbornosť lektorov

Vo svojich nových priestoroch ponúka jazyková škola dynamiku náskoku vďaka odbornosti a skúseností lektorov, rýchly a efektívny postup vďaka cudzojazyčnej atmosfére od prvej hodiny a atmosféru priateľského záujmu a empatie voči klientom.

Sme súkromná jazyková škola orientujúca sa o. i. hlavne na nemecký, anglický, španielsky a ruský jazyk.
Sme škola zameraná na prípravu a vykonávanie medzinárodných certifikačných skúšok z nemeckého jazyka: http://www.goethe.de/ , anglického, španielského, ruského jazyka a slovenského pre cudzincov ECL a španielského jazyka D.I.E. .
Sme profesionálna škola poskytujúca jazykové vzdelávanie pre všetky vekové kategórie. Cieľom jazykovej prípravy je komplexné rozvíjanie všetkých jazykových zručností (gramatiky, písomného prejavu, ústneho prejavu, čítania s porozumením a počúvania s porozumením).
Sme profesionálny lektorský tím postupujúci podľa najmodernejších trendov v zmysle štandardov európskeho vzdelávania.
Sme zameraní na najvyššiu kvalitu poskytovaných služieb a spokojnosť klientov.

Sme tu pre Vás !