Termíny skúšok pre skúšky GZ A2, GZ B1, GZ B2, GZ C1

Prihláška do Termín skúšky
20.12.2017 26.01.2018
15.02.2018 24.03.2018
06.05.2018 16.06.2018
19.08.2018 29.09.2018
15.10.2018 24.11.2018

Cenník skúšok Goetheho Inštitútu 2018 úroveň A2

Typ medzinárodnej skúšky Cena
A2 – Goethe-Zertifikat A2 Fit in Deutsch 90 EUR / skúška
A2 - Goethe-Zertifikat A2 90 EUR / skúška

Cenník skúšok Goetheho Inštitútu 2018 úroveň B1

Typ medzinárodnej skúšky Cena
B1 – Goethe-Zertifikat B1 Jugendliche 135 EUR / skúška
B1 – Goethe-Zertifikat B1 135 EUR / skúška
B1 Goethe-Zertifikat B1 Modul Hören 40 EUR / modul
B1 Goethe-Zertifikat B1 Modul Lesen 40 EUR / modul
B1 Goethe-Zertifikat B1 Modul Schreiben 40 EUR / modul
B1 Goethe-Zertifikat B1 Modul MündlicherAusdruck 40 EUR / modul

Cenník skúšok Goetheho Inštitútu 2018 úroveň B2

Typ medzinárodnej skúšky Cena
B2 – Goethe-Zertifikat B2 160 EUR / skúška

Cenník skúšok Goetheho Inštitútu 2018 úroveň C1

Typ medzinárodnej skúšky Cena
C1 – Goethe-Zertifikat C1 170 EUR / skúška