Termíny skúšok pre skúšky GZ A2, GZ B1, GZ B2, GZ C1

Prihláška do Termín skúšky
02.01.2023 27.01.2023
28.02.2023 24.03.2023
28.05.2023 16.06.2023
31.08.2023 22.09.2023
31.10.2023 24.11.2023

Cenník skúšok Goetheho Inštitútu 2023 úroveň A2

Typ medzinárodnej skúšky Cena
A2 – Goethe-Zertifikat A2 Fit in Deutsch 105 EUR / skúška
A2 - Goethe-Zertifikat A2 105 EUR / skúška

Cenník skúšok Goetheho Inštitútu 2023 úroveň B1

Typ medzinárodnej skúšky Cena
B1 – Goethe-Zertifikat B1 Jugendliche 155 EUR / skúška
B1 – Goethe-Zertifikat B1 155 EUR / skúška
B1 Goethe-Zertifikat B1 Modul Hören 55 EUR / modul
B1 Goethe-Zertifikat B1 Modul Lesen 55 EUR / modul
B1 Goethe-Zertifikat B1 Modul Schreiben 55 EUR / modul
B1 Goethe-Zertifikat B1 Modul MündlicherAusdruck 55 EUR / modul

Cenník skúšok Goetheho Inštitútu 2023 úroveň B2

Typ medzinárodnej skúšky Cena
B2 – Goethe-Zertifikat B2 175 EUR / skúška
B2 – Goethe-Zertifikat B2 Modul Hören 80 EUR / modul
B2 – Goethe-Zertifikat B2 Modul Lesen 80 EUR / modul
B2 – Goethe-Zertifikat B2 Modul Schreiben 80 EUR / modul
B2 – Goethe-Zertifikat B2 Modul MündlicherAusdruck 80 EUR / modul

Cenník skúšok Goetheho Inštitútu 2023 úroveň C1

Typ medzinárodnej skúšky Cena
C1 – Goethe-Zertifikat C1 185 EUR / skúška