Termíny skúšok pre skúšky GZ A2, GZ B1, GZ B2, GZ C1

Prihláška do Termín skúšky
10.01.2021 29.01.2021
07.03.2021 26.03.2021
06.06.2021 18.06.2021
05.09.2021 24.09.2021
07.11.2021 26.11.2021

Cenník skúšok Goetheho Inštitútu 2021 úroveň A2

Typ medzinárodnej skúšky Cena
A2 – Goethe-Zertifikat A2 Fit in Deutsch 100 EUR / skúška
A2 - Goethe-Zertifikat A2 100 EUR / skúška

Cenník skúšok Goetheho Inštitútu 2021 úroveň B1

Typ medzinárodnej skúšky Cena
B1 – Goethe-Zertifikat B1 Jugendliche 150 EUR / skúška
B1 – Goethe-Zertifikat B1 150 EUR / skúška
B1 Goethe-Zertifikat B1 Modul Hören 50 EUR / modul
B1 Goethe-Zertifikat B1 Modul Lesen 50 EUR / modul
B1 Goethe-Zertifikat B1 Modul Schreiben 50 EUR / modul
B1 Goethe-Zertifikat B1 Modul MündlicherAusdruck 50 EUR / modul

Cenník skúšok Goetheho Inštitútu 2021 úroveň B2

Typ medzinárodnej skúšky Cena
B2 – Goethe-Zertifikat B2 170 EUR / skúška
B2 – Goethe-Zertifikat B2 Modul Hören 75 EUR / modul
B2 – Goethe-Zertifikat B2 Modul Lesen 75 EUR / modul
B2 – Goethe-Zertifikat B2 Modul Schreiben 75 EUR / modul
B2 – Goethe-Zertifikat B2 Modul MündlicherAusdruck 75 EUR / modul

Cenník skúšok Goetheho Inštitútu 2021 úroveň C1

Typ medzinárodnej skúšky Cena
C1 – Goethe-Zertifikat C1 180 EUR / skúška