Termíny skúšok pre skúšky GZ A2, GZ B1, GZ B2, GZ C1

Prihláška do Termín skúšky
10.01.2020 24.01.2020
06.03.2020 27.03.2020
24.05.2020 19.06.2020
06.09.2020 25.09.2020
08.11.2020 27.11.2020

Cenník skúšok Goetheho Inštitútu 2020 úroveň A2

Typ medzinárodnej skúšky Cena
A2 – Goethe-Zertifikat A2 Fit in Deutsch 95 EUR / skúška
A2 - Goethe-Zertifikat A2 95 EUR / skúška

Cenník skúšok Goetheho Inštitútu 2020 úroveň B1

Typ medzinárodnej skúšky Cena
B1 – Goethe-Zertifikat B1 Jugendliche 140 EUR / skúška
B1 – Goethe-Zertifikat B1 140 EUR / skúška
B1 Goethe-Zertifikat B1 Modul Hören 50 EUR / modul
B1 Goethe-Zertifikat B1 Modul Lesen 50 EUR / modul
B1 Goethe-Zertifikat B1 Modul Schreiben 50 EUR / modul
B1 Goethe-Zertifikat B1 Modul MündlicherAusdruck 50 EUR / modul

Cenník skúšok Goetheho Inštitútu 2020 úroveň B2

Typ medzinárodnej skúšky Cena
B2 – Goethe-Zertifikat B2 165 EUR / skúška
B2 – Goethe-Zertifikat B2 Modul Hören 75 EUR / modul
B2 – Goethe-Zertifikat B2 Modul Lesen 75 EUR / modul
B2 – Goethe-Zertifikat B2 Modul Schreiben 75 EUR / modul
B2 – Goethe-Zertifikat B2 Modul MündlicherAusdruck 75 EUR / modul

Cenník skúšok Goetheho Inštitútu 2020 úroveň C1

Typ medzinárodnej skúšky Cena
C1 – Goethe-Zertifikat C1 175 EUR / skúška