Termíny skúšok pre skúšky GZ A2, GZ B1, GZ B2, GZ C1

Prihláška do Termín skúšky
04.02.2024 23.02.2024
08.03.2024 13.04.2024
02.06.2024 15.06.2024
06.09.2024 27.09.2024
08.11.2024 29.11.2024

Typ medzinárodnej skúšky Cena
A2 – Goethe-Zertifikat A2 Fit in Deutsch 115 EUR + Dph / skúška
A2 - Goethe-Zertifikat A2 115 EUR + Dph / skúška

Typ medzinárodnej skúšky Cena
B1 – Goethe-Zertifikat B1 Jugendliche 170 EUR + Dph / skúška
B1 – Goethe-Zertifikat B1 170 EUR + Dph / skúška
B1 Goethe-Zertifikat B1 Modul Hören 70 EUR + Dph / modul
B1 Goethe-Zertifikat B1 Modul Lesen 70 EUR + Dph / modul
B1 Goethe-Zertifikat B1 Modul Schreiben 70 EUR + Dph / modul
B1 Goethe-Zertifikat B1 Modul MündlicherAusdruck 70 EUR / modul

Typ medzinárodnej skúšky Cena
B2 – Goethe-Zertifikat B2 190 EUR + Dph / skúška
B2 – Goethe-Zertifikat B2 Modul Hören 80 EUR + Dph / modul
B2 – Goethe-Zertifikat B2 Modul Lesen 80 EUR + Dph / modul
B2 – Goethe-Zertifikat B2 Modul Schreiben 80 EUR + Dph / modul
B2 – Goethe-Zertifikat B2 Modul MündlicherAusdruck 80 EUR + Dph / modul

Typ medzinárodnej skúšky Cena
C1 – Goethe-Zertifikat C1 200 EUR + Dph / skúška
C1 – Goethe-Zertifikat C1 Modul Hören 90 EUR + Dph / modul
C1 – Goethe-Zertifikat C1 Modul Lesen 90 EUR + Dph / modul
C1 – Goethe-Zertifikat C1 Modul Schreiben 90 EUR + Dph / modul
C1 – Goethe-Zertifikat C1 Modul MündlicherAusdruck 90 EUR + Dph / modul

Typ medzinárodnej skúšky Cena
Goethe-Test PRO 105 EUR + Dph / skúška