Termíny skúšok pre skúšky GZ A2, GZ B1, GZ B2, GZ C1

Prihláška do Termín skúšky
03.01.2022 21.01.2022
06.03.2022 25.03.2022
31.05.2022 17.06.2022
04.09.2022 30.09.2022
06.11.2022 25.11.2022

Cenník skúšok Goetheho Inštitútu 2022 úroveň A2

Typ medzinárodnej skúšky Cena
A2 – Goethe-Zertifikat A2 Fit in Deutsch 100 EUR / skúška
A2 - Goethe-Zertifikat A2 100 EUR / skúška

Cenník skúšok Goetheho Inštitútu 2022 úroveň B1

Typ medzinárodnej skúšky Cena
B1 – Goethe-Zertifikat B1 Jugendliche 150 EUR / skúška
B1 – Goethe-Zertifikat B1 150 EUR / skúška
B1 Goethe-Zertifikat B1 Modul Hören 50 EUR / modul
B1 Goethe-Zertifikat B1 Modul Lesen 50 EUR / modul
B1 Goethe-Zertifikat B1 Modul Schreiben 50 EUR / modul
B1 Goethe-Zertifikat B1 Modul MündlicherAusdruck 50 EUR / modul

Cenník skúšok Goetheho Inštitútu 2022 úroveň B2

Typ medzinárodnej skúšky Cena
B2 – Goethe-Zertifikat B2 170 EUR / skúška
B2 – Goethe-Zertifikat B2 Modul Hören 75 EUR / modul
B2 – Goethe-Zertifikat B2 Modul Lesen 75 EUR / modul
B2 – Goethe-Zertifikat B2 Modul Schreiben 75 EUR / modul
B2 – Goethe-Zertifikat B2 Modul MündlicherAusdruck 75 EUR / modul

Cenník skúšok Goetheho Inštitútu 2022 úroveň C1

Typ medzinárodnej skúšky Cena
C1 – Goethe-Zertifikat C1 180 EUR / skúška