Jazykové kurzy vo všetkých jazykoch a jazykových úrovniach otvárame počas celého roka podľa záujmu .

Individuálne kurzy otvárame priebežne.

Jeden kurz trvá podľa typu kurzu spravidla 60 vyučovacích hodín.

Počet takýchto kurzov závisí od vstupnej úrovne záujemcu a cieľa, ktorý chce dosiahnuť.

Zápis – online-prihláškou alebo osobne v škole.