Jazyková skúška z nemeckého jazyka pre dospelých.

Odporúčaný vek od 16 rokov. Ide o pokročilú jazykovú úroveň a zodpovedá jazykovej úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Dokumentuje schopnosť porozumieť komplexným textom na konkrétne a abstraktné témy, schopnosť vyselektovať z nich relevantné informácie, skoncipovať aj dlhšie texty na aktuálne témy, vyjadriť názor a v ústnej forme sa dokáže aktívne podieľať aj na dlhších rozhovoroch.

Je akceptovaný zamestnávateľmi vo všetkých nemecky hovoriacich krajinách.

Zložením skúšky preukážete, že ...

  • Rozumiete základnému obsahu komplexných textov o konkrétnych a abstraktných témach a vo vlastnej špecializácii rozumiete aj odborným diskusiám.
  • Dokážete sa spontánne a plynule dohovoriť, takže normálny rozhovor s rodenými Nemcami je možný bez väčšej námahy na oboch stranách.
  • Dokážete sa jasne a detailne vyjadrovať o širokom spektre tém, vysvetliť svoj postoj k aktuálnej otázke a uviesť klady a zápory rozličných možností.

Cenník skúšok Goetheho Inštitútu 2023 úroveň B2

Typ medzinárodnej skúšky Cena
B2 – Goethe-Zertifikat B2 175 EUR / skúška
B2 – Goethe-Zertifikat B2 Modul Hören 80 EUR / modul
B2 – Goethe-Zertifikat B2 Modul Lesen 80 EUR / modul
B2 – Goethe-Zertifikat B2 Modul Schreiben 80 EUR / modul
B2 – Goethe-Zertifikat B2 Modul MündlicherAusdruck 80 EUR / modul