1. KONVERZAČNÝ kurz pre budúcich maturantov - príprava na maturitu vrátane gramatiky, jazyk úroveň B1

Charakter kurzu: Zvládnutie učiva pre maturitnú skúšku so zameraním na konverzáciu, témy a gramatiku.

Počet hodín hodin:
Variant A) 50 vyučovacích hodín
Intenzita:
3x2 vyučovacích hodín / týždeň
Cena: skupina 4-5 žiakov = 348€ s DPH
skupina 6-8 žiakov = 270€ s DPH

Variant B) 34 vyučovacích hodín
Intenzita: 2x2 vyučovacích hodín / týždeň
Cena: Cena: skupina 4-5 žiakov = 236,64€ s DPH
skupina 6-8 žiakov = 183,60€ s DPH

2. KONVERZAČNÝ pre študentov budúcich 3. roč. - jazyková úroveň A2/2 - B1/1

Charakter kurzu: Zvládnutie učiva pre maturitnú skúšku so zameraním na konverzáciu, témy a gramatiku.

Počet hodín hodin:
Variant A) 50 vyučovacích hodín
Intenzita:
3x2 vyučovacích hodín / týždeň
Cena: skupina 4-5 žiakov = 348€ s DPH
skupina 6-8 žiakov =
270€ s DPH

Variant B) 34 vyučovacích hodín
Intenzita:
2x2 vyučovacích hodín / týždeň
Cena: skupina 4-5 žiakov = 236,64€ s DPH
skupina 6-8 žiakov = 183,60€ s DPH

3. KONVERZAČNÝ kurz jazyková úroveň B1/1, B1/2
Cena skupina 5-6 žiakov = 183,60€ s DPH, počet 34 vyučovacích hodín.

4. PRÍPRAVA na medzinárodnú jazykovú skúšku z NJ - jazyk úroveň B1, B2

Charakter kurzu: Zameranie na jednotlivé jazykové zručnosti - čítanie, počúvanie, písomky a ústny prejav, riešenie jednotlivých úloh.


Záver: Simulácia reálnej skúšky - úroveň B1, B2.
Počet hodín: 30 vyučovacích hodín.
Intenzita: 2x2 vyučovacích hodín / týždeň.
Cena skupina 4-6 žiakov = 208,80€ s DPH.