Otvárame letné jazykové kurzy v angličtine, nemčine, španielčine zamerané na stredoškolákov po koronakríze.1. KONVERZAČNÝ kurz pre budúcich maturantov - príprava na maturitu vrátane gramatiky, jazyk úroveň B1

Charakter kurzu: Zvládnutie učiva pre maturitnú skúšku so zameraním na konverzáciu, témy a gramatiku.

Počet hodín hodin:
Variant A) 50 vyučovacích hodín

Intenzita: 3x2 vyučovacích hodín / týždeň
Cena: skupina 4-5 žiakov = 240€/ 288€ s DPH
skupina 6-8 žiakov = 200€/ 240€ s DPH

Variant B) 34 vyučovacích hodín
Intenzita: 2x2 vyučovacích hodín / týždeň
Cena: Cena: skupina 4-5 žiakov = 163,20€ / 195,84 s DPH
skupina 6-8 žiakov = 136€ / 163,2€ € s DPH

2. KONVERZAČNÝ pre študentov budúcich 3. roč. - jazyková úroveň A2/2 - B1/1

Charakter kurzu: Zvládnutie učiva pre maturitnú skúšku so zameraním na konverzáciu, témy a gramatiku.

Počet hodín hodin:
Variant A) 50 vyučovacích hodín

Intenzita: 3x2 vyučovacích hodín / týždeň
Cena: skupina 4-5 žiakov = 240€/ 288€ s DPH
skupina 6-8 žiakov = 200€/ 240€ s DPH

Variant B) 34 vyučovacích hodín
Intenzita: 2x2 vyučovacích hodín / týždeň
Cena: Cena: skupina 4-5 žiakov = 163,20€ / 195,84 s DPH
skupina 6-8 žiakov = 136€ / 163,2€ € s DPH

3. KONVERZAČNÝ kurz jazyková úroveň B1/1, B1/2

Cena: skupina 5-6 žiakov = 153€ / 183,60€ s DPH, počet 34 vyučovacích hodín.

4. PRÍPRAVA na medzinárodnú jazykovú skúšku z NJ - jazyk úroveň B1, B2

Charakter kurzu: Zameranie na jednotlivé jazykové zručnosti - čítanie, počúvanie, písomky a ústny prejav, riešenie jednotlivých úloh.
Záver: Simulácia reálnej skúšky - úroveň B1, B2.
Počet hodín: 30 vyučovacích hodín.
Intenzita: 2x2 vyučovacích hodín / týždeň.
Cena: 4-6 žiakov = 158,40€ / 198€ s DPH.