1-mesačný štipendijný jazykový pobyt v SRN pre rok 2017

1-mesačný štipendijný pobyt pre rok 2017 v hodnote cca 2200 eur v spolupráci s Goetheho Inštitútom Mníchov získala od nás:

Ing. Kristína Takácsová a vybrala si Goetheho inštitút v Duesseldorfe.

Štipendium zahŕňa

  • kurzový poplatok
  • ubytovanie
  • strava
  • poistenie
  • vreckové

Vyjadrenie študenta k pobytu:

Chcem vyjadriť poďakovanie Goetheho inštitutu Mníchov a jazykovej škole Reboli Košice za jedinečnú možnost zúčastniť sa 4-týždňového štipendijného pobytu v hodnote 2200 eur, a tým aj intenzívnej výučby nemčiny priamo v Goethe- Institut Düsseldorf v Nemecku.

Kurz splnil naplno moje očakávania a dopomohol mi zlepšiť sa v nemčine a obstáť v medzinárodnej jazykovej skúške GZ B2. Celkovo bol to nezabudnuteľný zážitok!
Páčila sa mi celkova organizácia a prístup Goetheho inštitútu, ktorý okrem kurzov ponúkal aj mimoštudijné aktivity, jeho zamestnanci boli vždy ochotní pomôcť a poradiť.
Za miesto mojho pobytu som si vybrala Düsseldorf, keďže je hlavným mestom regionu Severneho Porynia a Westfalska, a zároveň mestom módy a biznisu. Jeho výhodna poloha ponúka možnosť jednodňových výletov do blízkych miest - Bonn, Kolin, Essen, Aachen, aj Brüsel alebo Amsterdam.

Samotné kurzy su organizované buď doobeda lebo poobede, podľa jazykovej úrovne- denne 4 a 1/2 hodiny. Počas kurzu sme sa venovali každej oblasti – slovnej zásobe, gramatike, počúvaniu, písaniu a konverzácii. Samotná výučba je zaujmavá a podporuje rýchlejšie osvojenie si učiva priamo na hodinách rôznymi formami- konverzáciou so “spolužiakmi”, spoločným riešenim rôznych úloh alebo krátkymi prezentáciami.
Škola podporuje študentov v učení aj inými spôsobmi. Počas celého dňa bola k dispozicii knižnica- Mediothek, vybavená množstvom študijného materiálu, magazinmi, videami, PC s internetom. Zlepšovať nemčinu bolo možné aj počas doplnkových konverzačných hodín s lektormi. Kultúrne oddelenie- Kultis, organizovalo rôzne aktivity počas celého týždňa vrátane víkendov, napr. výlet na Drachenschloss, Minigolf, návštevu múzeí, kabaretné predstavenie alebo spoznávanie mesta Düsseldorf – Mediahafen-u a Altstadt-u. “Kurzistov” som mala možnosť spoznať každý štvrtok v Altstadt-e počas večerných stretnutí na tzv. Stammtisch-och, ako aj mesto Düsseldorf a nemeckú kultúru. Veľkou výhodou bolo ubytovanie v hosťovskej rodine, vďaka ktorej som spoznala bližšie mentalitu ľudí, ich spôsob života a tradície a aj takto konverzáciou si cibrila nemčinu.

Na záver

ĎAKUJEM Goethe-Institut Mníchov a jazykovej škole Reboli za poskytnuté šipendium, ktoré mi dopomohlo zlepšit si nemčinu, získať nové kontakty a za nezabudnutelné dojmy a zážitky!


1-mesačný štipendijný jazykový pobyt v SRN pre rok 2014

1-mesačný štipendijný pobyt pre rok 2014 v spolupráci s Goetheho Inštitútom Mníchov získal od nás:

Matej Šavlík - jazyková úroveň B1, miesto- GI Schwäbisch Hall

Vyjadrenie študenta k pobytu:

Na úvod tohto príspevku by som sa chcel poďakovať Goetheho Inštitútu a jazykovej škole Reboli za jedinečnú príležitosť, ako si zlepšiť úroveň znalosti nemeckého jazyka, nadviazať nové kontakty a priateľstvá. Chcel by som v krátkosti zhrnúť, ako prebiehal môj takmer štvortýždňový, pobyt v Nemecku.

Bol som v mestečku Schwäbisch Hall, v spolkovej krajine Baden Württemberg.

Nachádza sa tu jeden z najstarších Goetheho Inštitútov v Nemecku a ja osobne si myslím, že aj najlepších, a to z toho dôvodu, že je to malé mesto a obyvatelia tohto mesta žijú pre účastníkov jeho kurzov. Všetci sú tu nesmierne otvorení a priateľskí a vždy ochotní pomôcť a poradiť.

S priebehom vyučovania som bol tiež veľmi spokojný, pretože sme sa venovali všetkým oblastiam jazyka, od gramatiky, cez písanie a počúvanie, až po samotnú komunikáciu. A čo je hlavné, rozšíril som si svoju slovnú zásobu. Prešli sme celú jednu knihu a mnoho som sa naučil. Mojou výhodu bolo, že som býval v rodine a nie na internáte, a tak som sa mohol učiť jazyk aj od mojej hosťovskej rodiny a zároveň spoznávať aj reálny život v Nemecku.

Vyučovanie prebiehalo od 8:15 ráno až do 13:00, poobede bol stále v ponuke pestrý program z Kunst und Freizeit Büro. Mal som možnosť zúčastniť sa rôznych výletov, prehliadok mesta, jeho múzeí a galérií, a jazyk „trénovať“ aj na rôznych medzinárodných párty. Počas môjho pobyt prebiehal Goethe Sommerfest, tento festival sme v podstate vytvorili my, účastníci kurzu. Keďže nás tam bolo okolo 153 z viac než 53 krajín, tento festival bol veľmi pestrý a všetkým, ktorí sa ho zúčastnili, či už účinkujúcim alebo divákom, sa veľmi páčil.

Chcem ešte raz vyjadriť vďaku Goethemu Inštitútu a Reboli za poskytnuté štipendium a za túto jedinečnú možnosť ako si zlepšiť jazykové vedomosti, ale aj spoznať nových ľudí, krajinu či kultúru. S niektorými účastníkmi ako aj organizátormi som zostal v kontakte a takisto aj s mojou hosťovskou rodinou.