"Jazykový kvet"

je jazykovo-umelecká akreditovaná súťaž pre deti a mládež vo veku od 4 do 19 rokov v prednese a dramatizácii v cudzích jazykoch a slovenčine pre cudzincov.

JŠ Reboli podporuje túto súťaž, naši lektori sa zúčastňujú v komisiách ako členovia porôt – ruský jazyk a ako predseda poroty – nemecký jazyk.

Viac na:
http://languageflower.webnode.sk/